კარიერა და სამუშაოს ძებნის მექანიზმები

30 მარტს მწვანე დარბაზში გაიმართა სემინარი თემაზე შრომითი კარიერა და სამუშაოს ძებნის მექანიზმები.
სემინარს ესწრებოდნენ აწსუ-ს კურსდამთავრებულები და სტუდენტები, რომლებიც დიდი დაინრერესებით იყვნენ ჩართულები სემინარში.