კურსდამთავრებულები - პირველი კონსიტიტუციის მიღების დღის შესახებ

21-03-2018, 14:43
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კურსდამთავრებულთა ქსელის ორგანიზებით აღვნიშნეთ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის ფარგლებში პირველი კონსიტიტუციის მიღების დღე;