წარმატებული კარიერის დაგეგმვა

28-02-2019, 12:43
2019 წლის 26 თებერვალს აწსუ-ს კარიერული განვითარების სერვისმა კურსდამთავრებულთათვის და სტუდენტებისათვის ჩაატარა მასტერკლასი თემაზე „წარმატებული კარიერის დაგეგმვა“.