განათლება არა სკოლისთვის, არამედ ცხოვრებისთვის – ანა შალიკიანი