განათლება, უსაფრთხოება და პასუხისმგებლობა – ალიმი ხერხაძე