როგორ იცავს განათლება დემოკრატიას – გიორგი მშვენიერაძე