კურსდამთავრებულები – პირველი კონსიტიტუციის მიღების დღის შესახებ

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კურსდამთავრებულთა ქსელის ორგანიზებით აღვნიშნეთ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის ფარგლებში პირველი კონსიტიტუციის მიღების დღე;