წარმატებული კარიერის დაგეგმვა

2019 წლის 26 თებერვალს აწსუ-ს კარიერული განვითარების სერვისმა კურსდამთავრებულთათვის და სტუდენტებისათვის ჩაატარა მასტერკლასი თემაზე „წარმატებული კარიერის დაგეგმვა“.