USAID & ICDC  სტაჟირება აწსუ-ს კურსდამთავრებულებისათვის და სტუდენტებისათვის

სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვიტრების სამსახურის მხარაჭერით აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ხორციელდება  USAID Economic Security Program (DAI) და „ინსტიტუციური და შესაძლებლობების განვითარების ცენტრის“ – ICDC  პროექტი„სტაჟირების და სამუშაო ადგილზე სწავლის შესაძლებლობის ხელშემწყობა სტუდენტებისთვის“.

 პროექტის მიზანს წარმოადგენს  ბიზნეს კომპანიების კვალიფიციური ადამიანური რესურსით უზრუნველყოფა, ახალგაზრდების პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება და დამსაქმებლებს შორის საქმიანი ურთიერთობების (ქსელის) ჩამოყალიბება

პროექტი მოიცავს ბიზნეს კომპანიებისთვის სტაჟიორების შერჩევას შემდეგი მიმართულებებით:

 

 • ტურიზმის სექტორი:  (სათავგადასავლო / მთის, კულტურული, გასტრონომიული -ღვინო და კულინარია, განთავსება);
 • რეატიული ინდუსტრიის სექტორი:  (ნებისმიერი სახის მედია შინაარსის – მათ შორის სოციალური ქსელების მართვა);
 • მსუბუქი მრეწველობის სექტორი:  (ავეჯის წარმოება,   შეფუთვის სამუშაოები);
 • ინტელექტუალური მომსახურების სექტორი: (ბიზნეს პროცესების აუთსორსინგი (BPO): ინფორმაციული ტექნოლოგიები, მომხმარებელთა ურთიერთობების მენეჯმენტი, არქიტექტურა, დიზაინი და ინჟინერია, ფინანსები და ბუღალტრული აღრიცხვა. ადამიანური რესურსები);
 • სექტორები,  რომლებიც  მნიშვნელოვანია ყველა ინდუსტრიის განვითარებისთვის: (საინფორმაციო  და კომუნიკაციის ტექნოლოგია, ელექტრონული კომერცია- online გაყიდვები და სხვა,  ასევე ტრანსპორტი და ლოჯისტიკა).

 

პროექტი განხორციელდება საქართველოს 5 რეგიონში:

 • თბილისი;
 • იმერეთი;
 • აჭარა;
 • სამეგრელო;
 • შიდა ქართლი.

 

პროექტის ფარგლებში შეირჩევა 100 სტუდენტი, რომელიც სტაჟირებას გაივლის  3 თვის განმავლობაში, სტაჟირების ანაზღუარება მოიცავს 430 ლარს  თვეში (საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველანაირი  გადასახადის/მოსაკრებლის/შენატანის  ჩათვლით).

სტაჟიორების ანაზღაურების თანადაფინანსება:

 • 300 ლარი თვეში (საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველანაირი გადასახადის/მოსაკრებლის/შენატანის  ჩათვლით)  გამოიყოფა  ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის USAID Economic Security Program(DAI) ფინანსური მხარდაჭერით თითოეული სტაჟიორისთვის, რაც ნიშნავს  1 სტაჟიორის 3 თვიანი სტაჟირების პერიოდის გავლის განმავლობაში  900 ლარით  დაფინანსებას.  აღნიშნული თანხის ანაზღაურებას სტაჟიორისთვის უზრუნველყოფს „ინსტიტუციური და შესაძლებლობების განვითარების ცენტრი“ – ICDC
 • 130 ლარი თვეში (საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველანაირი გადასახადის/მოსაკრებლის/შენატანის ჩათვლით), რომლიც დაფინანსდება  სტაჟიორების მიმღები კომპანიებისგან, რაც ნიშნავს 1 სტაჟიორის – 3 თვიანი სტაჟირების პერიოდის გავლის განმავლობაში 390 ლარით  თანადაფინანსებას.

 

„სტაჟირების და სამუშაო ადგილზე სწავლის შესაძლებლობის ხელშემწყობა სტუდენტებისთვის“ პროექტში მონაწილეობის მისაღებად  მსურველმა უნდა გაიროს რეგისტრაცია შემდეგი ბმულის საშუალებით:

 

სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების სარეგისტრაციო ფორმა

 

https://docs.google.com/forms/d/1cNyCaLfyjZX7sUO64RmdH4r7KAqHBXmYtKG17ofXx0I/viewform?edit_requested=true

 

 

რეგისტრაციის ვადები:

 რეგისტრაცია სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულთათვის მიმდინარეობს მხოლოდ 20 ოქტომბრამდე

                           

 • შერჩევის პირველი ეტაპი (განაცხადების შესაბამისობის დადგენა კომპანიების მოთხოვნებთან) განხორციელდება: 25 ოქტომბრიდან 15 ნოემბრამდე

 

 • შერჩევის მეორე ეტაპი (გასაუბრება პროექტის წარმომადგენლებთან და კომპანიებთან) განხორციელდება: 30 ოქტომბრიდან 20 ნოემბრამდე

 

 

პროექტის შესახებ ინფორმაცია და სიახლეები განთავსდება  „ინსტიტუციური და შესაძლებლობების განვითარების ცენტრის“ – ICDC ვებ გვერდზე:  https://icdc.ge/

ასევე ორგანიზაციის  სოციალურ ქსელებში:

https://www.facebook.com/thehome87

https://www.facebook.com/ICDC.ge