კურსდამთავრებულების კარიერული განვითარების მხარდამჭერი შეხვედრა პროფ. კახა ლაზარაშვილთან

უცხოელ კურსდამთავრებულთან მუდმივი კომუნიკაციის შენარჩუნების მიზნით შექმენილი ATSU- MD – Alumni ქსელი მოლოდინებს ამართლებს, ამჯერად კურსდამთავრებულების კარიერული განვითარების მხარდამჭერი შეხვედრა პროფ. კახა ლაზარაშვილთან (განათლების მეცნიერებათა დოქტორი, უმაღლესი განათლების აკადემიის წევრი, დიდი ბრიტანეთი) მონაწილეთა აქტიური ჩართულობით ჩატარდა, შეხვედრაზე აქცენტირებულ იქნა დიდ ბრიტანეთში სამედიცინო განათლების არსებული საუკეთესო გამოცდილებები.

The ATSU-MD – Alumni Network, established to maintain constant communication with foreign graduates, lives up to expectations. The online meeting with Kakhaber George Lazarashvili(Associate Professor, Doctor of Education Science, Fellow of Higher Education Academy, UK) was conducted with the active involvement of the participants. The meeting highlighted the best practices of medical education in the UK.