ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კურსდამთავრებულთა კითხვარი

თუ თქვენ ხართ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის კურსდამთავრებული მაშინ გადადი ლინკზე და მიიღე მონაწილეობა გამოკითხვაში https://atsuhumanitari.blogspot.com/