news
აწსუ-ს კურსდამთავრებული სოფიო კუპატაძე

აწსუ-ს კურსდამთავრებული სოფიო კუპატაძე

თარიღი მარტი 6, 2020
დეტალურად
news
აწსუ-ს კურსდამთავრებული ნიკა თოფურია

აწსუ-ს კურსდამთავრებული ნიკა თოფურია

თარიღი მარტი 6, 2020
დეტალურად
news
გვანცა თოთაძე – საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კურსდამთავრებული.

გვანცა თოთაძე – საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კურსდამთავრებული.

თარიღი მარტი 6, 2020
დეტალურად
news
თამთა ლელაძე აწსუ-ს კურსდამთავრებული

თამთა ლელაძე აწსუ-ს კურსდამთავრებული

თარიღი მარტი 6, 2020
დეტალურად
news
თამარ ჩხობაძე- აწსუს კურსდამთავრებული

თამარ ჩხობაძე- აწსუს კურსდამთავრებული

თარიღი მარტი 6, 2020
დეტალურად
news
აწსუ ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულის წარმატება

აწსუ ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულის წარმატება

თარიღი მარტი 6, 2020
დეტალურად
news
დალი ქლიბაძე – აწსუ-ს კურსდამთავრებული

დალი ქლიბაძე – აწსუ-ს კურსდამთავრებული

თარიღი მარტი 6, 2020
დეტალურად
news
ნინო თვალთვაძე -აწსუ-ს კურსდამთვრებული

ნინო თვალთვაძე -აწსუ-ს კურსდამთვრებული

თარიღი მარტი 6, 2020
დეტალურად
news
სოფიო ყუბანეიშვილ აწსუ-ს კურსდამთვრებული

სოფიო ყუბანეიშვილ აწსუ-ს კურსდამთვრებული

თარიღი მარტი 6, 2020
დეტალურად
news
მარიამ ქარცივაძე აწსუ-ს კურსდამთავრებული

მარიამ ქარცივაძე აწსუ-ს კურსდამთავრებული

თარიღი მარტი 6, 2020
დეტალურად
news
თამთა ჭეიშვილი აწსუ-ს კურსდამთვრებული

თამთა ჭეიშვილი აწსუ-ს კურსდამთვრებული

თარიღი მარტი 6, 2020
დეტალურად
news
გიორგი აბაზაძე აწსუ-ს კურსდამთვრებული

გიორგი აბაზაძე აწსუ-ს კურსდამთვრებული

თარიღი მარტი 6, 2020
დეტალურად